هماوردگاه

امکانات و خدمات آنلاین برای ارگانها

امکانات و خدمات آنلاین برای ارگانها

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت_گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

ویدئو کنفرانس چیست؟

کیش تک در سال جدید با توجه به رویکرد گرایش روز افزون سازمانها و نهادهای اجتماعی ، دانشگاهی و صنعتی به ارتباط موثر و بهینه از طریق سیستم های مجازی آنلاین ، آمادگی خود را در زمینه های ذیل اعلام می نماید ،

 • ویدئو کنفرانس
 • کارگاه ها و جلسات وبینار
 • برگزاری کلاسهای آنلاین همزمان
 • سیستم های آموزشی آنلاین غیر همزمان
 • تولید اپلیکیشن های تخصصی

این مجموعه با امکانات سخت افزاری و پیشرفته در سطح ملی و بین المللی و نیز مجوزهای لازم در ارائه خدمات رسانه ای دیجیتال مصم است تا با نگاهی ویژه به خدمات آنلاین ، بتواند امور فنی و پشتیبانی جلسات ، کارگاه ها ، کلاس ها و امور ارتباطی دیگر را در سازمانها تسهیل نماید و کیفیت تعاملات از راه دور را با بالاترین سطح استانداردهای بین المللی ارا

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت_گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

 

کیش تک در سال جدید با توجه به رویکرد گرایش روز افزون سازمانها و نهادهای اجتماعی ، دانشگاهی و صنعتی به ارتباط موثر و بهینه از طریق سیستم های مجازی آنلاین ، آمادگی خود را در زمینه های ذیل اعلام می نماید ،

 • ویدئو کنفرانس
 • کارگاه ها و جلسات وبینار
 • برگزاری کلاسهای آنلاین همزمان
 • سیستم های آموزشی آنلاین غیر همزمان
 • تولید اپلیکیشن های تخصصی

این مجموعه با امکانات سخت افزاری و پیشرفته در سطح ملی و بین المللی و نیز مجوزهای لازم در ارائه خدمات رسانه ای دیجیتال مصم است تا با نگاهی ویژه به خدمات آنلاین ، بتواند امور فنی و پشتیبانی جلسات ، کارگاه ها ، کلاس ها و امور ارتباطی دیگر را در سازمانها تسهیل نماید و کیفیت تعاملات از راه دور را با بالاترین سطح استانداردهای بین المللی ارائه نماید .

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت_گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

ویدئو کنفرانس چیست؟

کیش تک در سال جدید با توجه به رویکرد گرایش روز افزون سازمانها و نهادهای اجتماعی ، دانشگاهی و صنعتی به ارتباط موثر و بهینه از طریق سیستم های مجازی آنلاین ، آمادگی خود را در زمینه های ذیل اعلام می نماید ،

 • ویدئو کنفرانس
 • کارگاه ها و جلسات وبینار
 • برگزاری کلاسهای آنلاین همزمان
 • سیستم های آموزشی آنلاین غیر همزمان
 • تولید اپلیکیشن های تخصصی

این مجموعه با امکانات سخت افزاری و پیشرفته در سطح ملی و بین المللی و نیز مجوزهای لازم در ارائه خدمات رسانه ای دیجیتال مصم است تا با نگاهی ویژه به خدمات آنلاین ، بتواند امور فنی و پشتیبانی جلسات ، کارگاه ها ، کلاس ها و امور ارتباطی دیگر را در سازمانها تسهیل نماید و کیفیت تعاملات از راه دور را با بالاترین سطح استانداردهای بین المللی ارائه نماید .