هماوردگاه

دوره آموزش مینا کاری بر روی فلز

دوره آموزش مینا کاری بر روی فلز

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر : دوره آموزش مینا کاری بر روی فلزدر پردیس فناوری کیش، پردیس فناوری کیش از تمام صنف های مشاغل حمایت میکند ، شما هم میتوانید کسب و کار جدیدی برای خودتان داشته باشیدپردیس فناوری کیش با شماست.

هدف از این دوره : 

  • تربیت و آموزش افراد با هدف ایجاد کسب و کار در صنایع دستی 
  • خرید محصولات تولید شده توسط هنرجویان 
  • رایزنی برای خرید محصولات در تعداد بالا 
  • ایجاد نمایشگاه های عرضه و معرفی محصولات 

ثبت نام : www.portal.kishtech.ir

ثبت نام : www.portal.kishtech.ir

  • تاریخ برگزاری : ۹۹/۰۵/۱۱
  • ساعت برگزاری : ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۳۰
  • با ارائه مدرک در صورت درخواست 
  • محل برگزاری : بلوار کشاورز خیابان شانزده آذر (انتشارات دانشگاه تهران) پلاک ۵۴ طبقه ۵ واحد ۹