هماوردگاه

فرهنگ یادگیری سازمانی

پردیس فناوری کیش_ طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _گروه اخبار علمی و فناوری

مزایای فرهنگ یادگیری سازمانی

ایجاد فرهنگ یادگیری سازمانی مزایای فراوانی دارد، از جمله:

  • دستاوردهای بازدهی؛
  • افزایش بهره‌وری؛
  • افزایش سود؛
  • کاهش ترک شغل کارکنان، به دلیل بالا رفتنِ میزان رضایت کارکنان و افزایش وفاداری و تعهد آنها؛
  • بالا بردن استانداردهای کیفیت، از طریق نهادینه کردن لزوم بهبود و پیشرفت مستمر، مشارکت در پروژه‌ها و مسئولیت و پاسخگویی برای نتایج به دست آمده در میان کارکنان؛
  • پرورش دادن رهبران در تمام سطوح که در برنامه‌ریزی برای جانشینی رهبران کمک می‌کند؛
  • ایجاد فرهنگ پرسشگری، ظرفیت انطباقی و به اشتراک‌گذاری دانش؛
  • افزایش تواناییِ افراد و تیم‌ها برای پذیرفتن و سازگاری یافتن با تغییرات.