هماوردگاه

معرفی کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت_گروه منایع انسانی

 

الیف شاکاف نویسنده و رمان نویس و از فعالان حقوق زنان است او رمان های زیادی را به زبان های ترکی انگلیسی و فرانسه چاپ کرد و بعضی از آثار او به زبان فارسی ترجمه شدمانند ملت عشق ،این کتاب رکورد پر فروش ترین کتاب ترکیه را به خود اختصاص داد .

ملت عشق رمانی فلسفی و تاریخی و بعضا عاشقانه است درباره زندگی شمس تبریزی و مولانا و داستان آشنایی آن ها.

شمس تبریزی در این کتاب چهل قاعده دارد .

قاعده چهلم شمس : عمری که بی عشق بگذرد ، بیهوده گذشته است .نپرس که آیا در عشق الهی باشم یا عشق مجازی ،عشق زمینی یا عشق آسمانی ،یا عشق جسمانی ؟ از تفاوت ها تفاوت میزاید . حال انکه به هیچ متمم و صقتی نیاز ندارد عشق ، خود به تنهایی دنیایی است عشق ،یا درست در میانش هستی ، در آتشش ، یا بیرونش هستی ، در حسرتش

#ملت_عشق

1 دیدگاه