هماوردگاه

بایگانی برچسب: آشنایی با مجازات های جرم های حوزه ورزش

مسئولیت کیفری و حقوقی ورزشکاران

دوره آنلاین مسئولیت حقوقی و کیفری ورزشکاران

دوره آنلاین مسئولیت حقوقی و کیفری ورزشکاران دپارتمان آموزش آنلاین آی تی فوتبال ؛ ورزش در زمان حاضر نقش مهمی در زندگی انسان ایفا می‌کند. بازی‌های ورزشی دیگر به جنبه تفریح و سرگرمی محدود نشده است ،بلکه در تربیت نسل جوان و عامل سلامتی تاثیر موثر دارد. آثار بهداشتی،فرهنگی و اجتماعی،ورزش از نظر سیاسی و […]