هماوردگاه

بایگانی برچسب: آموزش آنلاین طراحی

آموزش آنلاین طراحی پایه

آموزش آنلاین طراحی پایه (حجم پردازی ، طبیعت بی جان ، تندیس ، سایه و روشن) این دوره به منظور آموزش طراحی پایه برای هر شخصی که بخواهد وارد حیطه نقاشی شود، به عنوان اولین گام برای شروع توصیه می شود. خوشبختانه امروزه هنر در کشور ما جایگاه خوبی پیدا کرده است. در این آموزش […]