هماوردگاه

بایگانی برچسب: استاد کاوه تجربه کار

دوره آموزش آنلاین خوشنویسی

دوره آموزش آنلاین خوشنویسی یک نقاش خط، با اصول و تکنیک‌های نقاشی، خطوط را نقاشی می‌کند. احتمالا دیده باشید قاب‌هایی را که در آن یک جمله یا کلمه در قالب تکنیک و اصول نقاشی روی یک تابلو، محصور شده است. این کار، نوعی نقاشی خط است که گواهی بر هنر خالق آن است. شاید بهتر […]

آموزش آنلاین طراحی پایه

آموزش آنلاین طراحی پایه (حجم پردازی ، طبیعت بی جان ، تندیس ، سایه و روشن) این دوره به منظور آموزش طراحی پایه برای هر شخصی که بخواهد وارد حیطه نقاشی شود، به عنوان اولین گام برای شروع توصیه می شود. خوشبختانه امروزه هنر در کشور ما جایگاه خوبی پیدا کرده است. در این آموزش […]