هماوردگاه

بایگانی برچسب: اصل تطابق

منظور از اصل تطابق هزینه بادرآمد درحسابداری

منظور از اصل تطابق هزینه بادرآمد درحسابداری   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی   اصل تطابق هزینه با درآمد یا به اختصار اصل تطابق یکی از اصول حسابداری تعهدی است که بیان می‌کند هزینه‌ها باید بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره‌ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود بر خلاف حسابداری نقدی که در آن هزینه در زمان پرداخت آن […]