هماوردگاه

بایگانی برچسب: اصول حسابرسی

تفاوت حسابداری وحسابرسی

تفاوت حسابداری وحسابرسی   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی با دقت در تعریف حسابداری و حسابرسی متوجه می شوید که هر چند موضوع حسابداری و حسابرسی یکسان است (اطلاعات مالی) و رابطه ای نزدیک با یکدیگر دارند اما ماهیت این دو و ابزار و روشهای آنها متفاوت می باشد. در حقیقت این دو مکمل یکدیگر هستند و همکاران علمی و شغلی هم […]