هماوردگاه

بایگانی برچسب: تراز آزمایشی

ترازآزمایشی

تراز آزمایشی چیست؟   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی       تراز آزمایشی هم یک نوع از گزارشات حسابداری است، اما نمی توانیم آن را جزئی از صورت های مالی بدانیم. صورت های مالی گزارشاتی نهایی هستند که تصمیم گیرندگان یک کسب و کار بر اساس اطلاعات آن ها تصمیمات خود را اتخاذ […]