هماوردگاه

بایگانی برچسب: حسابداری مدیریت

تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی       توجه حسابداری مدیریت به آینده کسب و کار است در صورتی که در حسابداری مالی به اطلاعات تاریخی توجه می گردد. در دانش حسابداری مدیریت با استفاده از مدل سازی و توجه به فرضیات و احتمالات به مسائل مختلف […]