هماوردگاه

بایگانی برچسب: دستورزبان

تفاوت زبان اردو و هندی در چیست؟

تفاوت و شباهت های زبان اردو و هندی: زبان رسمی پاکستان اردو میباشد. اردو زبانی از خانواده زبانهای هندوایرانی است که در درازای ۵۰۰ سال گذشته در این میان بند(منطقه) فراگیر گشته است. بسیاری از مردم نمی دانند که اردو همان زبان هندی (هندی رسمی) می باشد. تنها واگردانی(تفاوت) این زبانها رسم الخط یا دبیره […]