هماوردگاه

بایگانی برچسب: دفترروزنامه

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی دفتر روزنامه: معاملات و عملیات مالی موسسات به صورت مداوم در طول دوره مالی تجزیه و تحلیل و سپس در یک دفتر ثبت اولیه به نام دفتر روزنامه ثبت می‌شود، دفتر روزنامه انواع متعددی دارد، دفتر روزنامه‌ای که درآن کلیه معاملات و عملیات مالی ثبت می‌شود، […]