هماوردگاه

بایگانی برچسب: سال مالی

سال مالی چیست؟

سال مالی   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی   طبق قواعد و قوانین موجود، در پایان هر سال مالی حسابداران و شرکت‌ها موظف به ارائه صورت‌های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد هستند. به عبارت دیگر، سال مالی (یا دوره مالی) دوره‌ای‌ست که برای محاسبه وضع مالی سالیانه در شرکت‌های گوناگون کاربرد دارد. اغلب شرکت‌ها […]