هماوردگاه

بایگانی برچسب: سپرده

موجودی نقد در حسابداری

موجودی نقد در حسابداری   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی       حساب کل موجودی نقد و بانک اولین حساب کل از سرفصل های استاندارد حسابداری است و دلیل ان هم نقدشوندگی سریع حساب کل موجودی نقد و بانک می باشد.تمامی اقلام مربوط به حساب کل موجودی نقد و بانک در سریعترین زمان […]