هماوردگاه

بایگانی برچسب: صورت مغایرت

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی           صورت مغایرت بانکی لیستی است که در مقاطع مختلف توسط دارندگان حساب بانکی تهیه و موارد مغایرت و اختلاف بین اسناد حسابداری صادره توسط آنها و اسناد حسابداری توسط بانک (بابت واریز، برداشت یا پرداخت وجه) در آن منعکس و […]