هماوردگاه

بایگانی برچسب: مالیات مستقیم

مالیات چیست؟

مالیات پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی   در گذشته وظایف دولت ها اندک و محدود به حفظ نظم عمومی و دفاع از کشور بوده است و برای انجام چنین وظایفی نیازی به ایجاد منابع تأمین مالی جدید نبود. ولی به مرور زمان با افزایش وظایف یک دولت، نیاز به منابع مالی جدید برای اجرایی […]