هماوردگاه

بایگانی برچسب: موجودی مواد وکالا

موجودی مواد وکالا در حسابداری

موجودی مواد وکالا در حسابداری   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی       آنچه در ابتدای امر از اصطلاح موجودی مواد و کالا به ذهن متبادر می شود عبارت است از موجودی هایی که به منظور فروش در یک واحدتجاری نگهداری می شود . این برداشت ممکن است در مورد فروشگاه ها و تجارتخانه ها […]