هماوردگاه

بایگانی برچسب: هزینه مستقیم

طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

طبقه بندی هزینه ها   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی       از دیدگاه حسابداری واژهﻱ هزینه بسته به زمینهﻱ کاربرد آن، دارای معانی گوناگون و تعاریف مختلف است. در سیستم اطلاعات حسابداری، هزینه به طور کلی به شکل جریان خروج وجه نقد در گذشته یا تعهد پرداخت آن در آینده و یا […]