هماوردگاه

بایگانی برچسب: هزینه

منظور از اصل تطابق هزینه بادرآمد درحسابداری

منظور از اصل تطابق هزینه بادرآمد درحسابداری   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی   اصل تطابق هزینه با درآمد یا به اختصار اصل تطابق یکی از اصول حسابداری تعهدی است که بیان می‌کند هزینه‌ها باید بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره‌ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود بر خلاف حسابداری نقدی که در آن هزینه در زمان پرداخت آن […]

طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

طبقه بندی هزینه ها   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی       از دیدگاه حسابداری واژهﻱ هزینه بسته به زمینهﻱ کاربرد آن، دارای معانی گوناگون و تعاریف مختلف است. در سیستم اطلاعات حسابداری، هزینه به طور کلی به شکل جریان خروج وجه نقد در گذشته یا تعهد پرداخت آن در آینده و یا […]