هماوردگاه

بایگانی برچسب: وظایف حسابداری

وظیفه ی یک حسابدار

وظیفه ی یک حسابدار پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی در حقیقت حسابدار بر جریان پولی کسب و کار یا سازمان نظارت و آن را ثبت می کند. در حرفه حسابداری وظایف و مسئولیت حسابدار بسیار متنوع تر از آن چیزی است که فکر می کنید. برای مثال صدور فاکتور به مشتری، که شامل ثبت […]