هماوردگاه

بایگانی برچسب: پدر پولدار

کتاب پدر بی پول پدر پولدار

ترس از مذمت جامعه نمی‌گذارد که از «دور باطل» خارج شویم و ثروتمند شویم. پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت_گروه منابع انسانی بیشتر ما می‌دانیم که دور باطل به چه معنی است، ولی اگر از ما بپرسند، چطور آن را تعریف می‌کنیم؟ یکی از تعاریفش این است «روال بی‌پایان کار برای هر کسی به جز خود». […]