هماوردگاه

بایگانی برچسب: پردیس کیش تک

دوره های ویژه فنی و مهندسی دپارتمان فنی و مهندسی کیش تک؛ شرکت پردیس فناوری کیش به منظور ارتقای سطح مهارت های شغلی،دوره هایی ویژه فنی و مهندسی برگزار میکند.این دوره ها عبارت است از : لیفت دیزاینر ، بازرسی آسانسور ، جوشکاری زیر آب ، برشکاری زیر آب ، بازرسی سازه های دریایی ، بازرسی شناور های دریایی (قایق […]