هماوردگاه

بایگانی برچسب: پروین اعتصامی

روز بزرگداشت پروین اعتصامی

بیو گرافی کوتاهی از پروین اعتصامی بیست و پنجم اسفندماه روز بزرگداشت شاعر‌ی از دیار آذربایجان است، پروین اعتصامی. او بیست و پنج اسفندماه ۱۲۸۵ در تبریز به دنیا آمد، نامش را پروین نهادند، اما او را رخشنده می‌نامیدند. پدرش، یوسف اعتصامی، معروف به اعتصام الملک، دانشمند و سخندان بود. پروین، ادبیات فارسی و عربی […]