هماوردگاه

بایگانی برچسب: چرخه حسابداری

چرخه حسابداری

چرخه حسابداری   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی         چرخه حسابداری ، مجموعه عملیاتی است که در یک شرکت یا موسسه به  منظور ارزیابی عملکرد در  هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی آن در پایان سال مالی انجام می شود تا دفاتر  قانونی یک سال مالی ممیزی و بررسی  شده […]