هماوردگاه

بایگانی برچسب: کسر واضافه صندوق

کسر واضافه صندوق در حسابداری

کسر واضافه صندوق در حسابداری   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی       با توجه به حجم عملیات دریافت و پرداخت در برخی موسسات، ممکن است صندوق‌دار در پایان هر روز با اضافه یا کسرى صندوق مواجه گردد. چنانچه این مبلغ اضافه یا کسر، دارای اهمیت باشد، باید بررسى لازم در این رابطه به عمل […]