هماوردگاه

بایگانی برچسب: گابریل گارسیا مارکز

رمان صد سال تنهایی اثری از گابریل گارسیا مارکز

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه زبان و ادبیات فارسی: رمان صد سال تنهایی حاصل ۱۵ ماه تلاش و کار گابریل گارسیا مارکز است که به گفته‌ی خود او در تمام این مدت خود را در خانه حبس کرده است. جذابیت رمان صد سال تنهایی از عنوان‌ آن آغاز می‌شود. عنوانی که […]