هماوردگاه

بایگانی برچسب: 15-کودک

روانشناسی چیست و چه تاثیری در زندگی دارد؟

روانشناسی چیست و چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟ روانشناسی علم مطالعه رفتار و ذهن انسان است. مباحثی مانند زبان بدن، مهارتهای ارتباطی، مهارت اعتماد به نفس، مهارت های ابراز وجود و بسیاری از این موارد جزو چهارچوب اساسی مورد بحث در علم روانشناسی هستند.   تسط بهزبان بدن یا Body language یکی از بهترین راهکارها در […]