هماوردگاه

بایگانی برچسب: 17-برنامه نویسی

طراحی سایت و راه اندازی و پشتیبانی سایت

مقدمه: در این روزها کسب و کاری که وب سایت نداشته باشد نمی تواند پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. در تمام طول فعالیت خود چند مشتری ثابت خواهد داشت. البته اگر آن مشتری ها هم با جستجو در اینترنت بهتر از او را پیدا نکنند. امروزه مشتری ها برای همه چیز از تحقیقات مربوط به […]