هماوردگاه

مالیات چیست؟

مالیات

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

در گذشته وظایف دولت ها اندک و محدود به حفظ نظم عمومی و دفاع از کشور بوده است و برای انجام چنین وظایفی نیازی به ایجاد منابع تأمین مالی جدید نبود. ولی به مرور زمان با افزایش وظایف یک دولت، نیاز به منابع مالی جدید برای اجرایی کردن این وظایف به وجود آمد که می توان گفت مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها از گذشته تا به امروز مورد توجه تمامی کشورها قرار گرفته است.

در واقع می توان این گونه بیان کرد که مالیات نوعی پرداختی توسط افراد جامعه است که در قبال استفاده از خدمات و امکانات عمومی به دولت تسلیم می شود.

در سطح بین المللی عمده ترین نوع طبقه بندی مالیات شامل دو بخش مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم می شود

مالیات های مستقیم به آن دسته از مالیات هایی اطلاق می شود که مستقیماً به منبع درآمد وضع می شود و به همین دلیل متناسب با میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی است.

مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که بر کالاها و خدمات مشخصی وضع شده و به طور غیرمستقیم به اشخاص برمی گردد. این نوع از مالیات جنبه غیر دائمی داشته و تحت عنوان مصرف یا تولید کالا و خدمات به محصولات تعلق می گیرد.