هماوردگاه

مبنای تنظیم صورت های مالی در حسابداری

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

براساس قانون اگر صورت‌هاي مالي كه شركت‌ها تنظيم مي‌كنند براساس استانداردهاي حسابرسي نباشد، حسابرس پس از بررسي اين صورت‌هاي مالي نسبت به عدم شفافيت آنها يا غيرواقعي‌بودن برخي بندهاي آن اظهارنظر مي‌كند اما به نظر مي‌رسد در خيلي از موارد اين قانون است كه شفاف نيست، يا براي رسيدن به EPS شركت چندين راه‌حل وجود دارد كه البته اشكال اينجا است كه هر كدام از اين راه‌حل‌ها به يك جواب مي‌رسد و در نهايت سهامداري كه از علم حسابرسي برخوردار نيست نمي‌داند كه EPS اعلامي براساس كدام روش (خوشبينانه يا بدبينانه) استخراج شده و اين مساله مي‌تواند او را در تصميم‌گيري دچار خطا كند. به نظر مي‌رسد پيش از هر چيز برخي قوانين و استانداردهاي موجود در اين حوزه نياز به بازنگري دارد و لازم است كه سازمان حسابرسي به سهامداران كمك‌كنند كه صورت‌هاي مالي شفاف‌تري در اختيار داشته باشند.