هماوردگاه

فراخوان ضبط کتابهای گویای زبانهای خارجی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه دپارتمان زبانهای خارجی:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن ae792a34-9380-4547-b44d-0eb1a0f0c9b2 است

🎧📚فراخوان ضبط کتابهای گویا زبانهای خارجی در پردیس فناوری کیش

✅ضبط داستان کوتاه (روایت)

✅عقد قرارداد با افراد علاقه مند

🌟ارسال فایل صوتی از طریق تلگرام: ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ از طریق واتساپ: ۰۹۳۷۱۴۶۳۴۳۵ 🔹جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۶۶۱۷۶۱۹۶-۰۲۱ ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰