هماوردگاه

طراحی خدمات ITIL

 

با زبان ساده می توان ITIL را یک استاندارد در حوزه ITدانست

درواقع ITIL یک سر تجربه موفق است که سازمان ها و شرکت های دولتی مرتبط با IT در دولت های انگلستان و آلمان برای مدیریت کار هایشان از آن استفاده می کنند اگه بخوایم ساده تر بگیم دولت های غربی برای سازمان دهی فعالیت های مرتبط با it ، یک سری design patter ارائه کرده که با انجام آنها شرکت ها و سازمان های حوزه it می توانند بهتر به نتیجه برسند.