هماوردگاه

شهادت امام جعفر صادق(ع)

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ،یادگیری و رقابت :

 

سلام من به بقیع و به تربت صادق
سلام من به مدینه به غربت صادق
سلام من به مدینه به آستان بقیع
سلام من به بقیع و كبوتران بقیع
سلام من به مزار معطّر صادق
كه مثل ماه درخشد به آسمان بقیع
پردیس فناوری کیش شهادت امام صادق (ع) را به دوستداران ایشان تسلیت عرض می نماید

 

1 دیدگاه