هماوردگاه

بایگانی برچسب: ارتقای جایگاه

آنالیزدرفوتبال و نقش آن در نتایج تیم فوتبال

آنالیز در فوتبال و نقش آن در نتایج تیم فوتبال:       آرسن ونگر همواره یکی از مربیان پیشگام در توسعه و پیشرفت تاکتیک‌های فوتبال بوده و به جرئت می‌توان گفت در دوران مربیگری او در آرسنال، پیشرفت‌های بسیار محسوسی در تاکتیک‌های این رشته مهیج حاصل شده است. این مربی فرانسوی در این رابطه […]