هماوردگاه

بایگانی برچسب: امام صادق

شهادت امام جعفر صادق(ع)

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ،یادگیری و رقابت :   سلام من به بقیع و به تربت صادق سلام من به مدینه به غربت صادق سلام من به مدینه به آستان بقیع سلام من به بقیع و كبوتران بقیع سلام من به مزار معطّر صادق كه مثل ماه درخشد به آسمان […]