هماوردگاه

بایگانی برچسب: حسابدار

ایین نامه معاملات       پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی ایین نمه معاملات حاوی دستو العملا ت های وشیوه های است که به منظور هما هنگی ویکسان سازی وجهت تدوین می گردد تمامی معاملات شرکت ها اعم از خرید ،فروش ،اجاره،پیمانکاری،خدمات مشاوره وغیره طبق مفاد این ایین نامه انجام می شود و حدودیت اختیارات ،وظایف،مسئو […]

وظیفه ی یک حسابدار

وظیفه ی یک حسابدار پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی در حقیقت حسابدار بر جریان پولی کسب و کار یا سازمان نظارت و آن را ثبت می کند. در حرفه حسابداری وظایف و مسئولیت حسابدار بسیار متنوع تر از آن چیزی است که فکر می کنید. برای مثال صدور فاکتور به مشتری، که شامل ثبت […]

حسابداری چیست

حسابداری چیست پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی تعاریف متعددی برای حسابداری وجود دارد؛ در میان این تعاریف، آنچه که ملموس است ضرورت وجود حرفه حسابداری در هر کسب‌وکاری است. چراکه از زمان قدیم تا به امروز در تمامی داد و ستدهای اقتصادی و اجتماعی، حسابداری نقش پررنگی داشته است. در حقیقت حسابداری یکی از […]