هماوردگاه

بایگانی برچسب: مبنای تنظیم

مبنای تنظیم صورت های مالی در حسابداری   پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی   براساس قانون اگر صورت‌هاي مالي كه شركت‌ها تنظيم مي‌كنند براساس استانداردهاي حسابرسي نباشد، حسابرس پس از بررسي اين صورت‌هاي مالي نسبت به عدم شفافيت آنها يا غيرواقعي‌بودن برخي بندهاي آن اظهارنظر مي‌كند اما به نظر مي‌رسد در خيلي از موارد […]