هماوردگاه

بایگانی برچسب: هیچ چیز جدی نیست

راه‌ های خوشحال بودن چیست؟

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_ گروه امورفرهنگی راه‌ های خوشحال بودن چیست؟:) آیا در زندگی خود احساس شادی می‌کنید؟ تحقیقات حاکی از آن هستند که احساس خوشبختی و داشتن یک زندگی شاد در حدود ۵۰ درصد به ژنتیک و ۱۰ درصد بستگی به شرایطی دارد که در آن قرار داریم. با این […]