هماوردگاه

مهمترین روش های کاربردی در مقابله با حمله هکرها

۱- ایجاد کلمات عبور قوی و تغییر آن ها

۳- غیر فعال کردن موقیت جغرافیایی گوشی هوشمند
۴- به روز رسانی نرم افزار های خود
۵- غیرفعال کردن ردیابی تلویزیون ها
۶- غیر فعال کردن ویژگی های تشخیص صدای گوشی هوشمند

۷- حذف اسپیکر اکو آمازون