هماوردگاه

چیست توضITIL

اغلب سازمانها، افراد، قابلیت‌ها، فرآیندها و تکنولوژی‌های خود را به عنوان مهمترین دارایی هایشان درنظر میگیرند. این دارایی ها به سازمان کمک میکند تا با قرارگیری در مسیر درست ماموریت خود را با موفقیت انجام داده و در نهایت به هدف خود دست یابند. هماهنگی موثر و کارامد بین قابلیتها و منابع خدماتی و محصولات می تواند به ایجاد یک مزیت استراتژیک در بازارهایی که سازمانها در آن فعالیت میکنند، کمک کند. اینجا دقیقا جایی است که معرفی ITIL یا همان کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات پدیدار میشود. ITIL یک رویکرد بسیار گسترده و پذیرفته شده در مدیریت خدمات IT میباشد. چنین رویکردی به افراد و سازمانها کمک میکند تا با کمک فناوری اطلاعات، از میزان رشد و تغییر و تحول در بازار کسب و کار آگاهی یابند.

هدف اصلی معرفی ITIL بهبود نحوه ارائه و پشتیبانی فناوری اطلاعات از خدمات با ارزش کسب و کار است. ITIL علاوه بر مدیریت فرآیندها و تکنولوژیها، بر بهبود توانایی و قابلیت های افراد سازمان، فرآیندها و تکنولوژی‌ها نیز تمرکز دارد. ITIL برای سازمان و منابع و قابلیت‌هایش از جمله افراد و مشتریانش، ارزش ایجاد میکند. بکارگیری چارچوب ITIL میتواند بستری برای موفقیت سایر فناوری‌ها همچون امنیت سایبری، انعطاف پذیری سایبری، اینترنت اشیاء و سایر فناوری‌های نوظهور فراهم کند.

بهبود نحوه ارائه و پشتیبانی فناوری اطلاعات

چگونه از راهنمای ITIL استفاده کنید:

در این راهنما موارد زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 • مروری بر اصول و قواعد ITIL
 • مزایای بکارگیری چارچوب ITIL
 • شرح مراحل ITIL
 • لینک منابع مفید جهت یادگیری بیشتر

فرآیندهای ITIL از ITIL V3 2011

این راهنما فرآیندهای زیر پوشش میدهد:

 • تدوین استراتژی سرویس ITIL
 • طراحی سرویس ITIL
 • انتقال سرویس ITIL
 • اجرای سرویس ITIL
 • توسعه سرویس ITIL

ITIL چیست؟

ITIL مجموعه ای از روشهای مدیریتی خدمات فناوری اطلاعات است که بر سازگار کردن خدمات فناوری اطلاعات با نیازهای کسب و کار تمرکز دارد. همه سازمان ها محصول یا سرویسی را ارائه میدهند. چارچوب ITIL برای هر محصول یا سرویس به مدیریت نحوه ارائه سرویس یا محصول، صنعتی شدن، پشتیبانی و مصرف از ابتدا تا انتها کمک میکند. چارچوب ITIL شامل ۵ مرحله است:

 • استراتژی سرویس
 • طراحی سرویس
 • انتقال سرویس
 • اجرای سرویس
 • بهبود مستمر سرویسچ