هماوردگاه
kishindustry.com

منظور از رقابت سالم چیست؟

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مشاوران ایران

مفهوم رقابت سالم چیست؟

زمانی که با دیگران رقابت می‌کنید، خودتان را بر اساس ارزش‌ها و معیارهای آن‌ها قضاوت می‌کنید. در این صورت مشکل اینجاست که حتی اگر برنده این رقابت شوید به جای پرداختن به معیارهای خود و رقابت در عرصه‌ای که برایتان با ارزش است، فقط کاری را انجام داده‌اید که برای دیگران مهم است.

زندگی یک رقابت است، اما نه با دیگران. رقابت سالم تنها با خودتان و پتانسیل‌های ناشناخته وجودتان است. شاید شنیده باشید که می‌گویند:

«اگر ماهی را با تواناییش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنید، او تمام عمر خود را با این باور که یک احمق است، زندگی خواهد کرد.‌»

مهم‌ترین بخش رقابت با خود، توانایی تعیین ارزش‌ها و معیارهای خودتان است. در این صورت اهدافی را که مناسب شما هستند و رقابتی را که قلبا می‌خواهید برنده آن باشید، پیدا خواهید کرد.

رقابت سالم

زندگی یک رقابت است، اما نه با دیگران. رقابت سالم تنها با خودتان و پتانسیل‌های ناشناخته وجودتان است.

 

بررسی عملکرد روزانه به عنوان ابزار رقابت سالم یعنی رقابت با خود

هنگامی که با خودتان رقابت می‌کنید، درگیر رقابت‌های دیگران و ارزش‌ها و معیارهای آن‌ها نخواهید شد. زمانی که دیگران سعی در دعوت شما به رقابت دارند، آن‌ها را نادیده بگیرید. فقط شما می‌توانید تصمیم بگیرید چه چیزی واقعا برایتان مهم است. از آنجا که رقابت سالم ، رقابت با خودتان است باید دائما تلاش کنید قابیلت‌ها و توانایی‌های خود را بیشتر و بیشتر محقق نمایید.

با استفاده از ثبت عملکرد روزهای گذشته و بررسی دقیق آن با خودتان رقابت می‌کنید.

اما ثبت عملکرد بدون بررسی یک کار ناتمام است. با استفاده از گزارشات و نمودارهایبهتایم، می‌توانید به ارزیابی عملکرد خود و کارکنانتان در بازه‌های زمانی مختلف بپردازید و به آسانی از سهم پروژه‌ها و فعالیت‌های مختلف خود و سازمان از زمان صرف شده آگاه شوید. بدین ترتیب با شناسایی نقاط ضعف و قدرت خود با اصلی‌ترین رقیب خود (یعنی خودتان) به رقابت سالم بپردازید.

پاسخی بنویسید