هماوردگاه

مزایای مهم نانو سرور

– ۲۰ برابر سبک تر از Core Server
– ۹۳ درصد حجم کمتر در VHD
– ۹۲ درصد امن‌تر از سایر ویندوزها
– ۸۰ در صد کمتر از سایر ویندوزها نیاز به ریبوت دارد.
– نیاز به منابع کمتر برای اجرا و سرویس دهی