هماوردگاه

OU چیست؟

واحد سازمانی یک زیر مجموعه در Active Directory است که در آن می توانید کاربران ، گروه ها ، کامپیوتر ها و سایر واحدهای سازمانی را قرار دهید.
شما می توانید OU ها را بر اساس ساختار شغلی و یا عملکردی سازمان خودتان ایجاد کنید.

مثلا کارکنان امور مالی را در OU مالی قرار دهید و کارکنان بخش فنی را در OU فنی قرار دهید و به این شکل ساختاردهی کنید.

این OU ها خودشان باعث سازماندهی و نظم دادن به بقیه Object هایی که ساخته و یا از قبل درون اکتیو دایرکتوری هستند ، می شوند.

همچنین کسانی که با اکتیو دایرکتوری کار کرده اند باید متوجه این مساله باشند که OU ها با Containerها فرق دارند.

چرا که ما می توانیم به Organizational Unit ها Group Policy اعمال کنیم و حتی می توانیم Group Policy مورد نظرمان را هم به OU مورد نظر Link کنیم.
اما به Container این امکان وجود ندارد.

و در ضمن این را هم باید گفت که Organizational Unit ها را ادمین می سازد اما Container ها به صورت پیش فرض درون اکتیو دایرکتوری وجود دارند.
مانند کانتینر User ها که به صورت پیش فرض وجود داشته و یوزرهای اساسی و کلیدی مانند Administrator و … هم به طور پیش فرض در آن هستند.