هماوردگاه

Command Prompt یا CMD چیست

گر کلمه سی ام دی (CMD) که مخفف Command Prompt  است را بخواهیم به زبان فارسی ترجمه کنیم به معنی خط فرمان می باشد. cmd یک برنامه دستوری یا کامندی (Command) است که به وسیله آن اقدامات متعددی را  می توان انجام داد. از جمله استفاده این برنامه مواقعی است که ویندوز ما دچار مشکل می شود و می خواهیم آن را حل کنیم.