هماوردگاه

رکورد A در تنظیمات DNS چیست

رکورد A در واقع رکوردی است که نام دامنه شما را به آدرس IP نظیر آن نگاشت می‌کند. به عنوان مثال، رکورد A موجود در سرور نام سایت فنولوژی، دامنه‌ی fanology.ir را به آدرس آی‌پی ۱۰۴.۳۱.۸۳.۲۰۷ نگاشت می‌کند.