هماوردگاه

روشهای قیمت گذاری کالا در حسابداری

 

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

 

موجودی کالا شامل اجناس و محصولاتی است که به منظور فروش در جریان عملیات واحد تجاری و کسب سود قرار دارد.

برای محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا معمولاً مخارجی مانند بهای خرید، هزینه‌های حمل و نقل، حقوق گمرکی، بیمه و هزینه‌های انبارداری در نظر گرفته می‌شود، البته گاهی هزینه‌هایی وجود دارد که تعیین ارتباط بین آن‌ها و کالای معین امکان پذیر نیست؛ بنابراین در مورد این‌گونه هزینه‌ها، اقلام عمده در مخارج بین کلیه کالاها (کالای فروش رفته و کالای موجود) سرشکن می‌شوند اقلام جزئی به عنوان هزینه‌های جاری تلقی می‌شوند.

برای تعیین قیمت تمام شده موجودی کالا،اصول پذیرفته شده حسابداری چهار روش ارزیابی کالا را معرفی کرده و استفاده از آن‌ها را مجاز دانسته است.

  1. – شناسایی ویژه
  2. – اولین صادره از اولین وارده (فایفو)
  3. – اولین صادره از آخرین وارده (لایفو)
  4. – میانگین